Bibliografia KL Gusen PDF Drukuj

Bibliografia:

• Adamanis Franciszek: Referat prof. dr F. Adamanisa - Pyrogeny w płynach nieiniekcyjnych,  "Farmacja Polska", nr 6/1949  (str.  218-220)
• Antończyk Krzysztof: Pierwsze transporty więźniów pomiędzy obozami Auschwitz a Mauthausen w latach 1940-1942 /  "Studia nad dziejami obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce", Wydawnictwo Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2011, (str. 139-154)
• Banaś Kornelia, Dziurok Adam: Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939–1956 w dokumentach, IPN seria „Dokumenty”, t. 8, Katowice 2003
• Bidakowski Kazimierz, Wójcik Tadeusz: Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich, 1939-1945, Warszawa 1962
• Bielerzewski Ludwik, ks.: Ksiądz nie zostaje sam. Wspomnienia, Poznań 1976
• Brzozowski Janusz, o. SVD, dr: cykl Werbistowscy męczennicy okresu nazizmu, "Misjonarz - Miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów", nr 1, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 /2008 oraz nr 1, 2, 3, 4, 5 /2009
• Carpi Aldo: Dziennik z Gusen, Wydawnictwo Replika, Poznań 2009 
• Czypionka Teofil:  Generalna absolucja podczas masowego mordu,  Rycerz Niepokalanej,  styczeń 1949  (str. 21-22)
• Delegatura Rządu na Kraj: Przedziwna spowiedź zesłańca, "Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej - Dodatek Miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej" nr 6, listopad-grudzień 1943 (str. 1112)
• Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. Obóz zagłady, Warszawa 1979
• Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. Poezja i pieśń więźniów, Warszawa 1983
• Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. Samoobrona i konspiracja, Warszawa 1980
• Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. W obronie życia i ludzkiej godności, Warszawa 2000
• Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen, Warszawa 1985
• Dobosiewicz Stanisław: Vernichtungslager Gusen. Mauthausen-Studien, Band 5. Wien 2007
• Dom Spotkań z Historią: Ocaleni z Mauthausen, Warszawa 2010
• Dubiel Antoni: Ze wspomnień chorego więźnia Neu Sustrum i Gusen, "Przegląd Lekarski"  1/1970 (str. 216-219)
• Dziżyński Jan Franciszek: Poezja i pieśń więźniów obozu koncentracyjnego niemieckiego Gusen, Zebrzydowice 1998
• Ewertowski Tomasz OMI: Ks. Józef Maksymiuk OMI. Przeżyłem obóz zagłady Mathausen-Gusen, Papieski Wydział Teologiczny, Poznań 1986
• Gastpary Woldemar ks., prof.: Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część druga 1939-1945, ChAT Warszawa 1981
• Gaziński Wacław: Wróg : pięć lat i jeden dzień w Dachau i Gusen, Poznań 2003
• Generowicz Zbigniew: Prawda oskarża Niemcy hitlerowskie (3 lata obozu koncentracyjnego Oświęcim - Gusen, Poznań 1945
• Gębik Władysław: Dla nas słońce nie zachodzi, Olsztyn 1985
• Gębik Władysław: Droga do Polski. Pamiętniki nauczycieli, Warszawa 1962
• Gębik Władysław: Z diabłami na ty, Gdańsk 1972
• Gil Jan: Wspomnienia z obozów, Wydawnictwo Literackie 1981
• Grzesiuk Stanislaw: Pięć lat kacetu, Warszawa 1982
• Haunschmied Rudolf A., Mills Jan-Ruth, Witzany-Durda Siegi: St. Georgen - Gusen - Mauthausen. Concentration Camp Mauthausen Reconsidered,  2008
• Haunschmied Rudolf A., Prinz Johann: Getta la pietra! Il lager di Gusen-Mauthausen, Mimesis, Milano 2008
• Iwiński Józef: Walka o życie i godność ludzką w obozie koncentracyjnym Gusen w latach 1940-1942, Warszawa 1989 
• IGiGP UJ: Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), Kraków 2011 
• Jacewicz Wiktor ks., Woś Jan ks.: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, tom: 1, 2, 3, 4, 5, ATK Warszawa 1977
• Junosza Wiktor: Podróż przez piekło, Paris 1946
• Kazik Józef (red.): Pamiętamy : jednodniówka z okazji 40. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen w dniu 5. 5. 1945, Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1986
• Kędryna Szymon, Szefer Andrzej: Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Zeszyty Naukowe - Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971
• Kielich Wiktor: Schodami śmierci, Wydawnictwo NeoMedia, Warszawa 2011 
• Kwartalnik "KARTA" nr40 /2004: Mauthausen-Gusen. Przejście przez śmierć.
• Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Oskarżamy! : materiały do historii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Nr 1. - Katowice : ZBoWiD, 1961
• Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Oskarżamy! : materiały do historii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Nr 2. - Katowice : ZBoWiD, 1967
• Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Oskarżamy! : materiały do historii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Nr 3. - Katowice : ZBoWiD, 1968
• Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Pamiętamy: jednodniówka wydana z okazji XXII - lecia oswobodzenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, ZBOWiD, Katowice 1967
• Klub Mauthausen-Gusen, Poznań: Od Fortu VII do Gusen, Poznań 2000
• Koszewski Marian: Pamięć. Wspomnienia więźnia Gestapo, Kościan 2003
• Krukowski Stefan: Nad pięknym modrym Dunajem, Warszawa 1966
• Ławrynowicz Kazimierz: Przewodnik turystyczno-historyczny po miejscach pamięci i męczeństwa Polaków w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, Warszawa 2007
• Łuczak Agnieszka, Pietrowicz Aleksandra: Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941)/ Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Großpolen (1939–1941), IPN, Poznań 2009
• Markiewicz Józef: Wspomnienia lekarza z MauthausenGusen, "Przegląd Lekarski" 1/1965 (str. 144148)
• Mozor Karol, Wrzoł Józef: Ksiądz prałat dr Ludwik Wrzoł w służbie Bogu i Ojczyźnie, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, 2005
• Murasiewicz Tadeusz: Trudno zapomnieć. Pamiętniki nauczycieli , Warszawa 1962
• Myczkowski Adam: Poprzez Dachau do Mauthausen-Gusen, Kraków 1947(?)
• Nogaj Stanisław: Gusen. Pamiętnik dziennikarza cz.I, II, III, Katowice-Chorzów 1945
• Orski Marek: Ostatnie dni obozu Mauthausen-Gusen, Gdańsk 2005
• Orski Marek: Gusen 2004 - The Past and the Present, Gdańsk 2004
• Orski Marek: Będzie Muzeum w Gusen, "Przeszłość i Pamięć", Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Nr 3-4/2003 (str. 64-68)
• Ostrowski Tadeusz: Więźniowie, czapki zdjąć!, Kraków 1945
• Osuchowski Jerzy: Zagazowanie jeńców radzieckich w Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1970 (str. 219220)
• Osuchowski Jerzy: Zagazowanie więźniów z bloku 24 w Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1969 (str. 177-181)
• Osuchowski Jerzy: Gusen – przedsionek piekła, Warszawa 1961
• Pająk Irena: Mogiła więźniów w Steyr, "Pro Memoria", Biuletyn Informacyjny nr 21, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, czerwiec 2004 (str. 83-87)
• Pielorz Józef ks. OMI: Martyrologium polskich oblatów 1939–1945, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2007
• Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu: Obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen w 50-lecie oswobodzenia, Wiedeń 1995
• Przeczek Gustaw: Kamienna Golgota, Czeski Cieszyn 1948
• Przeczek Gustaw: Serce na kolczastych drutach: Wiersze z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, nakł. własny 1946
• Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa: Człowiek człowiekowi. Niszczenie polskiej inteligencji w latach 19391945. KL Mauthausen/Gusen, Warszawa 2009 (katalog z wystawy)
• Sadowski Józef: Mówi nr 31806 : wspomnienia więźnia obozu koncentracyjnego w Mauthausen i kaźni komunistycznych w PRL, Warszawa 1999
• Signorelli Angelo: A Gusen il mio nome è diventato un numero, ANED 1995
• Ścisło Józef: Świat musi osądzić. Wspomnienia więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 1969
Pomniki barbarzyństwa: Oświęcim, Oranienburg-Sachsenhausen, Mathausen-Gusen , tajne wydawnictwo w kraju 1943
• Timofiejew Grzegorz: Człowiek jest nagi, Łódź 1960
• Timofiejew Grzegorz: Wysoki płomień, Warszawa 1946
• Walczak Marian: Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1995
• Walczak Marian: Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Informacja wewnętrzna nr 79 GKBZHwP IPN, Warszawa 1984
• Walkowiak Ludwik, ks.: Dwa fronty. Wspomnienia więźnia II wojny światowej,  Poznań 1998
• Wantuła Andrzej, ks.: Na dnie,  Rok wyd. 1947
• Wantuła Andrzej, ks.: Z doliny cienia śmierci, London 1947
• Wardzyńska Maria: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Monografie IPN, Warszawa 2009
• Wesełucha Piotr: Niemcy. Wspomnienia z Działdowa, Dachau i MauthausenGusen, "Przegląd Lekarski" 1/1967 (str. 192196)
• Wesełucha Piotr: Obłęd czy metoda. Refleksje poobozowe, "Przegląd Lekarski"  1/1969 (str. 181183)
• Wesełucha Piotr: Obóz jako eksperyment psychiatryczny, "Przegląd Lekarski"  1/1970 (str. 242246)
• Wlazlowski Zbigniew: Gruźlica płuc i postępowanie z chorymi na gruźlicę w obozie koncentracyjnym w Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1968 (str. 98101)
• Wlazłowski Zbigniew: Lekarze polscy w obozowym ruchu oporu w Gusen, "Przegląd Lekarski"  1/1969 (str. 9295)
• Wlazlowski Zbigniew: Przez kamieniołomy i kolczasty drut, Kraków 1974
• Wlazlowski Zbigniew: Szpital "Revier" w niemieckim obozie koncentracyjnym w Gusen, ilustrowany dodatek "Głosu Wielkopolskiego", Poznań 1947
• Wlazlowski Zbigniew: Szpital w obozie koncentracyjnym Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1967 (str. 112-121)
• Wlazlowski Zbigniew: Wspomnienia z Gusen 1940-1945, rękopis w zbiorach ZniO
• Wnuk Włodzimierz: Byłem z wami, Warszawa 1972
• Zalewski Stanisław: Wydarzenia i znaki czasu z lat 1939-1945, Warszawa 2002
• Załachowski Feliks: Gusen - obóz śmierci, Poznań 1946
• Zarachowicz Władysław: "Nas nie pożarły płomienie", Bellona 1991
• Znamirowski Franciszek Julian: Pamiętamy. Nigdy więcej obozów koncentracyjnych, Canada 1971 • Żmij Józef: Nad szarym Dunajem, "Ilustrowany Kurier Polski" nr 74/75, 29.03.1961 i 30.03.1961

 
Advertisement
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials