Referat prof. Stanisława Leszczyńskiego PDF Drukuj

Program zniszczenia polskiej inteligencji

Referat wygłoszony przez prof. Stanisława Leszczyńskiego na Uniwersytecie w Linzu, poświęcony realizacji niemieckiego planu, tak zwanej Akcji AB (Außerordentliche Befriedungsaktion).

 

prof. S.Leszczynski
Stanisław Leszczyński, Gusen, 5.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plany Rzeszy Niemieckiej wobec narodu polskiego ujawnili jej przywódcy w wygłaszanych przemówieniach oraz opracowanych na ich zlecenie konkretnych programach.
1. 22 sierpnia 1939 r. Adolf Hitler oświadczył w Obersalzberg w mowie do dowódców Wehrmachtu: „/…/ przygotowałem na razie tylko na Wschodzie moje oddziały Totenkopf, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. /…/ Polska zostanie wyludniona i zasiedlona Niemcami”.
2. Dwie wypowiedzi Hitlera jesienią 1939 r.: „tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników“ oraz – na odprawie w Jełowej na Śląsku, 12 września 1939 r. – „w kwestii masowego wyniszczenia polskiej inteligencji”.
3. W ślad za oddziałami Wehrmachtu na napadnięte 1 września 1939 r. tereny polskie wkroczyły grupy operacyjne policji bezpieczeństwa i SD kierowane przez SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, szefa policji bezpieczeństwa i SD, zastępcy Reichsführera SS,
    7 września 1939 r. Heydrich oświadczył:: „kierownicze warstwy ludności w Polsce powinny tak szybko, jak to jest możliwe, zostać unieszkodliwione”. Ze względu na trudności transportowe aresztowane osoby z tych grup należało wysyłać do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, dla przedstawicieli warstw niższych miały być tworzone prowizoryczne obozy na zapleczu działania grup operacyjnych. /…/ Grupy operacyjne zestawią listy, na których umieszczą wybitnych przywódców, ponadto listy warstwy średniej: nauczycieli, duchowieństwa, szlachty, legionistów, powracających oficerów itp.”: „Ponadto poruszył Heydrich sprawę likwidacji przywódców ludności polskiej, która musi zostać przeprowadzona do 1 listopada”.
 Konkretny program w stosunku do narodu polskiego zawierał przedłożony władzom Rzeszy 25 listopada 1939 r. przez Urząd Polityki Rasowej NSDAP (Rassenpolitisches Amt der NSDAP) Memoriał w sprawie traktowania ludności byłych terenów polskich z punktu widzenia rasowo-politycznego. ższym urzędnikom Rzeszy. Memoriał ten zawierał m.in. program całkowitego wyniszczenia inteligencji polskiej, w tym pracowników nauki, przewidywał też zamknięcie średnich i wyższych szkół polskich (co w szeregu przypadków miało już miejsce).
    Autorzy – pracownicy Rassenpolitisches Amt, widzieli konieczność zmniejszenia liczby Polaków, którzy stanowili na ziemiach wcielonych do Rzeszy 87% ludności.

    Memoriał formułuje tez pojęcie inteligencja polska. „Obejmuje ono polskich księży, nauczycieli (łącznie z nauczycielami szkół wyższych), lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów, wyższych urzędników, wielkich kupców, wielkich właścicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów, jak również wszystkie osoby, które otrzymały wyższe lub średnie wykształcenie”.
    Zasadnicze cele polityki Rzeszy Niemieckiej w stosunku do narodów już podbitych, a także objętych aktualną i przyszłą niemiecką ekspansją zawierał osławiony Generalplan-Ost (Generalny Plan Wschodni), opracowywany od jesieni 1941 r. w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Określał on sposób kolonizacji w ciągu 25-30 lat obszarów położonych na wschód od granicy Rzeszy. Obejmował więc Generalne Gubernatorstwo, traktowane jako niemiecki obszar życiowy (Lebensraum), wcielone ziemie polskie, radzieckie republiki bałtyckie, zachodnią Ukrainę, tereny po rejon Leningradu i Krymu oraz kolana Dniepru, a także wschodnią część Czechosłowacji.
    Liczbę Polaków GPO określał na 20-24 mln osób, z czego 80-85% (16-20,4 mln) miało zostać wysiedlonych na zachodnią Syberię. Można przyjąć, że pozostali zostaliby bądź wyniszczeni, bądź uznani za nadających się do zniemczenia i pozostawieni, bądź też użyci do robót przymusowych.
    Himmler na posiedzeniu komendantów różnych obozów w okupowanej Polsce 15 marca 1940 r. „Wszyscy fachowcy polskiego pochodzenia mają być wykorzystani w naszym przemyśle wojennym. Później Polacy znikną ze świata. /…/ Godzina każdego Niemca zbliża się. Dlatego jest rzeczą konieczną, by wielki naród niemiecki widział swe główne zadanie w zniszczeniu wszystkich Polaków”. 
Advertisement
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials