Destrukcja sztolni "Bergkristall" - apel PDF Drukuj

Komitet Memoriału Gusen (Gusen Memorial Committee) zwrócił się do wszystkich z apelem o pilną pomoc w ratowaniu sztolni "Bergkristall" w Sankt Georgen an der Gusen.

Underground military plant - code B8
Podziemna hala produkcyjna, 1945 (fot. mjr Ch. R. Sandler) 


Trwa niszczenie systemu tuneli - hitlerowskiej, podziemnej fabryki zbrojeniowej (produkcja Me-262), zbudowanej i obsługiwanej przez więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Gusen. Fabryka ta, o kryptonimie "Esche II", funkcjonowała jako integralna część kompleksu obozowego Mauthausen-Gusen.
Wykonano już odwierty wskroś wzgórza, aż do poziomu sztolni, za pomoca tych szachtów i systemu rur wprowadzany jest w tunele beton. Skutek takiego działania jest praktycznie nieodwracalny.
Bezpośrednim sprawcą jest państwowa spółka Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H (BIG).


 

Gusen Memorial Committee

St. Georgen, 23 czerwca 2009


Niszczenie nazistowskiego systemu sztolni „Bergkristall”

Potworna praca niewolnicza wewnątrz olbrzymiego systemu sztolni będzie wkrótce zapomniana. A stanie się tak, w wyniku trwających w tym momencie, destrukcyjnych działań w Sankt Georgen an der Gusen.
Głównie żydowscy niewolnicy z obozu Gusen II zmuszani byli dzień w dzień przebywać 3 kilometrową odległość pomiędzy prymitywnym obozem, a podziemnym systemem sztolni „Bergkristall”, aby wykonywać tam pracę przymusową przy produkcji słynnych, niemieckich myśliwców Me-262.
Szacunkowo podczas pracy w halach zmarło 10 000 więźniów. Byli rozstrzeliwani, bici na śmierć lub wieszani, gdy nie mogli już podołać ciężkim warunkom pracy. Po 12-to godzinnej pracy na dziennej lub nocnej zmianie, nie byli w stanie nawet odpocząć na pryczach, bowiem były one przepełnione ponad miarę - czterech więźniów na jedno miejsce.

Sowiecka armia okupacyjna usiłowała zburzyć ten gigantyczny system tuneli przy pomocy ładunków wybuchowych (bomb lotniczych), ale ściany ze zbrojonego betonu wytrzymały i przetrwały przez następne 63 lata, z wyjątkiem kilku zniszczonych miejsc.
Gdy miejscowy zarząd gminy zezwolił na prywatne przedsięwzięcia budowlane na wzgórzu ponad sztolniami „Bergkristall”, sytuacja stała się niebezpieczna. Zarządzone przez administrację odpowiedzialną za „relikty wojenne”, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa dokonało naprawy tuneli przy zachowanym wejściu, a część z nich wypełniło pod ośmioma prywatnymi budynkami w latach 2003-2004.

Nie zezwalano byłym więźniom wchodzić do sztolni, aby uczcić swoich współtowarzyszy, ale prace stabilizujące zostały zaprezentowane prasie austriackiej w październiku 2006 r.

Teraz trwają prace nad zabetonowaniem tuneli w północnej części systemu tam, gdzie na szczycie wzgórza nie stoją żadne domy, są tam jedynie pola i łąki. Nie ma powodu dla takiej destrukcyjnej pracy, którą obecnie się dokonuje. Stabilizowanie pewnych punktów byłoby sensowne, jednak władze lokalne chciałyby przeznaczyć wzgórze pod przyszłą zabudowę, gdyż istnieje duży popyt na zabudowę mieszkaniową w okolicach Linzu.
Zgodnie z Federalną Spółką Nieruchomości (Bundesimmobiliengesellschaft – BIG), ma być pozostawiona jedynie 1/7 część byłego systemu sztolni „Bergkristall”.

Komitet Memoriału Gusen (Gusen Commemoration Committee) zaprotestował przeciw tym destrukcyjnym zamiarom i wysłał pisma do Zarządu Gminy Sankt Georgen, do Ministerstwa oraz Federalnego Urzędu d/s Zabytków (Bundesdenkmalamt). Jak się wydaje, nie ma szans na zatrzymanie tych destrukcyjnych prac.

Neo-naziści w Austrii będą mogli za dziesięć lat powiedzieć: Nigdy nie było podziemnej fabryki na
terytorium obecnej Austrii, w której niewolniczą pracą zabijano europejskich Żydów oraz ludzi z
ruchu oporu z wielu innych narodów. Nie ma żadnych śladów.


Chcemy uruchomić międzynarodową akcję, aby ocalić znaczącą część tego największego pomnika terroru nazistowskiego w Austrii. Chcemy Miejsca Upamiętnienia wewnątrz sztolni oraz możliwości wejścia do części tuneli dla grup zwiedzających. Historycy powinni opowiedzieć o tej niewolniczej pracy poprzez ekspozycję w podziemiach.

Jeśli chcesz się przyłączyć do ruchu protestacyjnego, napisz pisma do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, A-1014 Wien, Austria) lub poinformuj międzynarodową prasę.

Gusen Memorial Committee
Martha GammerBergkristall Hill - work place
Przygotowanie materiału do betonowania sztolni (fot. M. Gammer)

Bergkristall Hill - work place
Prace na wzgórzu (fot. M. Gammer)

Bergkristall Hill - work place
Odwierty (fot. M. Gammer)

Bergkristall Hill - work place
Rury doprowadzające beton (fot. M. Gammer)

 
Advertisement
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials