Wystawa o KL Mauthausen/Gusen na Zamku Królewskim w Warszawie PDF Drukuj

W okresie od 18 września do 10 października 2009 r., na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce, po raz pierwszy w Polsce, wystawa poświęcona obozowi koncentracyjnemu KL Gusen. Organizatorami byli: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Zamek Królewski w Warszawie przy współudziale zespołu Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Warszawie.

Otwarcia wystawy 17 września 2009 r., w 70. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, dokonał A. Przewoźnik, sekretarz ROPWiM w obecności ministra T. Merty (MKiDN)


 

Człowiek człowiekowi… Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939–1945. KL Mauthausen/Gusen

 Zamek Królewski w Warszawie / Wystawy czasowe:


"Ekspozycja Człowiek człowiekowi… Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939 – 1945. KL Mauthausen/Gusen nieprzypadkowo otwierana jest właśnie 17 września. Tego dnia mija bowiem 70 lat, kiedy w wyniku niemieckiego ostrzału płonął Zamek Królewski w Warszawie. Data pamiętna jest również ze względu na agresję sowiecką na Polskę, co wiąże się z podpisaniem 23 sierpnia 1939 r. tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, ustalającego przebieg przez Polskę granicy strefy interesów Niemiec i Związku Sowieckiego. Eksterminacja polskich elit była wpisana zarówno w niemieckie, jak i sowieckie plany, a jedne i drugie zakładały wymazanie Polski z mapy Europy. Za Wehrmachtem posuwały się grupy operacyjne policji bezpieczeństwa, za Armią Czerwoną – grupy operacyjno – czekistowskie, utworzone rozkazem Berii z 15 września 1939. Do agresji na Polskę jako pretekstu Stalin użył podanie pomocnej dłoni swym braciom – Ukraińcom i braciom – Białorusinom (mieszkańcom RP) i wzięcie pod ochronę (ich) życia i mienia ... Na okupowanych ziemiach polskich rozpoczęły się aresztowania, egzekucje, wysiedlenia oraz deportacje zarówno do niemieckich, jak i sowieckich łagrów.

Wbrew rozpowszechnianemu do dziś w Europie przekonaniu, iż przyczyną wybuchu II wojny światowej był brak dobrej woli ze strony Polski w spełnieniu „umiarkowanych” propozycji Niemiec (sprawa Wolnego Miasta Gdańska i eksterytorialnego „korytarza”), Hitler już 23 maja 1939 r. na naradzie z wyższymi dowódcami Wehrmachtu powiedział:
Nie chodzi nam o Gdańsk. Chodzi o rozszerzenie przestrzeni życiowej na Wschodzie i o zapewnienie wyżywienia, o rozwiązanie problemu bałtyckiego (…). Odpada zatem problem, czy Polskę oszczędzić i pozostaje decyzja: zaatakować Polskę przy pierwszej dogodnej sposobności (…). Powodzenie jest wówczas zapewnione, jeżeli Zachód pozostanie na uboczu.

Na wystawie pokazana zostanie m.in. kopia dyrektywy nr 1 Hitlera z 31 sierpnia 1939 r. z ręcznie wpisaną godziną napaści na Polskę w dniu 1 września. Zaprezentowane będą również unikatowe zdjęcia dotyczące wydarzeń związanych z planowanym już na 26 sierpnia 1939 r. atakiem na nasz kraj. Gestapo w dniu 25 sierpnia otoczyło budynek Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie (ówczesne Marienwerder) i aresztowało 171 osób: nauczycieli, personel i uczniów (143 osoby w wieku od 10 do 19 lat). Deportowano ich do więzień oraz obozów policyjnych i koncentracyjnych. Udokumentowanie tego faktu zawierają zdjęcia wykonane potajemnie przemyconym przez uczniów aparatem fotograficznym.

Główna część wystawy poświęcona zostanie utworzonemu 25 maja 1940 roku przez Niemców na terenie zaanektowanej Austrii obozowi Gusen, określanemu przez nich jako „Vernichtungslager für polnische Intelligenz” (obóz zagłady polskiej inteligencji). Wprowadzenie do całej ekspozycji stanowić będzie rozdział dotyczący terroru na zajętych przez dwóch okupantów ziemiach polskich.

System i sposoby niszczenia człowieka, więźnia, który według nazistowskiej ideologii człowiekiem nie był – psychiczne i fizyczne jego upodlenie, pozbawianie człowieczeństwa i wreszcie śmierć, przedstawione będą  poprzez dokumenty niemieckie, ale głównie dzięki świadectwom samych więźniów – Polaków: ich relacjom, pamiętnikom, a także tajnej twórczości obozowej, rysunkom i wierszom. Składają się one na obraz codziennego życia więźnia, w którym dominowała przemoc, mordercza praca, a także strach i głód."

(źródło: Zamek Królewski w Warszawie - http://www.zamek-krolewski.com.pl )

Extermination of Polish intelligentsia
Plakat z wystawy

 

 
Advertisement
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials