Umorzenie śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskiej w ośrodku eutanazji w zamku Hartheim PDF Drukuj
(Discontinuation of the investigation of nazi crimes in Schloss Hartheim Euthanasia Institute)

Komunikat Wydziału Prasowego IPN z dn. 2 XII 2009 r.:


Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż postanowieniem z dnia 2 grudnia 2009 r. umorzono śledztwo S 55/05/Zn w sprawie zbrodni nazistowskiej dokonanej przez funkcjonariuszy III Rzeszy w ośrodku eutanazji mieszczącym się w zamku Hartheim w Alkoven, w pobliżu Linzu w Austrii, poprzez zamordowanie od 02 kwietnia 1940 do połowy grudnia 1944 bliżej nieustalonej liczby obywateli polskich nie mniejszej niż 1143 osoby, poprzez ich uśmiercenie w komorze gazowej, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami wojennymi oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 98/155/1016), postępowanie zostało umorzone wobec Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Philipa Bouhlera, Leonarda Conti, Rudolfa Lonauera, Georga Renno, Christiana Wirtha, Franza Stangla, Franza Reichleitnera, Gustava Wagnera, Kurta Bolendera, Huberta Gomerski, Josefa Vallastera, Josefa Grömera, Antona Streitwieser – na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk – z uwagi na śmierć sprawców; wobec Karla Brandta, Victora Bracka, Anny Griessenberger (zd. Aichinger), Marii Hammelsböck (zd. Auer), Herminy Gruber, Marii Raab (zd. Draxler), Marii Witmann, Margarety Haider, Marii Brandstätter, Heleny Hintersteiner, Franca Hödla i Hermana Merta, Vincenza Nohela, Karla Schulza, Ericha Wasicky, Gerharda Bohne, Hansa Bodo Gorgassa, Alberta Widmanna – na podstawie art. 17§1 pkt 7 – z uwagi, iż postępowanie karne co do sprawców zostało prawomocnie zakończone; wobec Stefana Schachermayera, Heinricha Barbla, Karla Schiffnera, Franza Peterseila, Johanna Anzigera, Hansa Lenz, Marianny Lenz, Rosy Haas, Annelies Gindl – na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk – wobec braku dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przez nich czynu zabronionego.W wyniku szeroko zakrojonych czynności śledczych, w tym o charakterze międzynarodowym, a także z pomocą pionów historycznych IPN- u, ustalono 1143 obywateli polskich, którzy ponieśli śmierć w ośrodku eutanazji III Rzeszy na terenie zamku Hartheim. Procesowo udokumentowano także losy niektórych z nich. Przeprowadzone czynności pozwoliły na zweryfikowanie nieprawdziwych informacji podawanych przez ówczesne władze III Rzeszy, co do czasu, miejsca i przyczyny zgonu tych osób.


W trakcie postępowania ustalono także skład personalny ośrodka, zakres odpowiedzialności poszczególnych osób, jak również inne osoby odpowiedzialne za dokonane mordy w Hartheim, zwłaszcza z administracji obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau.


W toku śledztwa zgromadzono także bogaty materiał procesowy oraz historyczny w przedmiocie organizacji, realizacji i przebiegu zbrodniczych planów mordów ludzi, w ramach których funkcjonował ośrodek w Hartheim tj. Aktion T-4 i Aktion 14f13, Aktion H-13, jak również szczegóły z funkcjonowania tego ośrodka, zakresu i przebiegu egzekucji; procesów karnych toczących się przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim odpowiedzialnym za przedmiotową zbrodnię i ich powojennych losów; działalności austriackiego ruchu oporu w Hartheim.


Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Szczecinie

Dariusz Wituszko
prokurator

(źródło: IPN )
 
Advertisement
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials