Urny z prochami pomordowanych więźniów KL Mauthausen-Gusen PDF Drukuj

Zlokalizowano miejsce złożenia urn z prochami pomordowanych więźniów systemu obozów KL Mauthausen-Gusen !

 

Urns after liberation of KL Lublin
(fot. arch. PMM)

 

 

  Teren komunalnego Cmentarza Urnowego w Steyr (Urnenhain des Krematoriums auf dem Tabor).

Krypta mieszcząca urny przez kilkadziesiat lat pozostawała nieujawniona szerokiej opinii publicznej. W kwietniu 2011 r. działacze organizacji memoriałowych z terenu Górnej Austrii dotarli do ważnych, zachowanych dokumentów. Z inicjatywy pana Marka Ormickiego, poszukującego miejsca pochowania doczesnych szczątków swojego dziadka Wiktora Ormickiego, przedstawiciel Mauthausen Komitee Steyr, pan Karl Ramsmaier odszukał w archiwach Rady Miasta Steyr zapisy i rysunki z roku 1948. Te dokumenty doprowadziły do odnalezienia wejścia do podziemnej, betonowej komory - rodzaj krypty - gdzie złożono urny z prochami więźniów systemu obozów KL Mauthausen-Gusen, urn które zostały spreparowane w okresie funkcjonowania obozów i nie przesłane do rodzin.

Wstępne rozpoznanie miejsca dotychczasowego złożenia urn potwierdziło, iż wewnątrz pomieszczenia znajdują się zachowane w dobrym stanie, podpisane urny z prochami więźniów, urny nieanonimowe.

Według relacji austriackich organizacji memoriałowych (Mauthausen Komitee Steyr oraz Gusen Memorial Committee) na Cmentarzu Urnowym w Steyr istnieje jeszcze jedno miejsce (do tej pory nie rozpoznane), gdzie złożono nieanonimowe urny więźniów oraz osobna mogiła ziemna gdzie pochowano nie podpisane urny z prochami ofiar KL Mauthausen-Gusen.

Jako, że sprawa urn dotyczy w ogromnej mierze polskich ofiar ludobójstwa dokonanego w KL Mauthausen-Gusen, sprawa została zgłoszona do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wniosek o podjęcie pilnych działań został złożony do Sekretarza ROPWiM 12.04.2011 r.

 

Urnrngruft_Steyr
Plan podziemnej komory na urny - rys. z 1948 (Archiwum m. Steyr)

 
Advertisement
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials