Linki & Bibliografia PDF DrukujKZ Mauthausen-GUSEN Info-Pages

KZ-Gedenkstätte Gusen

Digital Archive of KL Gusen

Audioweg Gusen

KZ-Gedenkstätte Mauthausen 

KZ Steyr-Münichholz

KZ-Gedenkstätte Ebensee

KZ-Gedenkstätte Dachau 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Mauthausen Komitee Österreich

Archiwum Historii Mówionej - Ocaleni z Mauthausen / MSDP

Amical de Mauthausen  

Techniker der "Endlösung" 

Oratorium in fünf Teilen 

Przewodnik po archiwaliach mauthausenowskich - National Archives 

 

Instytut Pamięci Narodowej

Program straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK

International Tracing Service 

Mapa satelitarna: Linz i okolice /Gusen/

Stacyjka kolejowa Sankt Georgen an der Gusen -
miejsce przyjazdu transportów Dachau - Gusen

Stacyjka kolejowa Lungitz i St.Georgen a.d.Gusen  

Artykuły:

Neue Heimat im KZ - Die Presse

Life in the shadow of a death camp - Telegraph 

Zurück zum Horror - Die Zeit

Ein Dorf und der Tod - Die Zeit

ORT - Music during the Holocaust

Modlitwa różańcowa w obozie koncentracyjnym - Niedziela


Wspomnienia:

Germano Facetti, Aurelio Sioli: Antiutopia

Męczennicy z obozów koncentracyjnych (SVD)

Wspomnienie o ks. Antonim Jezierskim SDB


Film Archiwalny:

(większa część ujęć to KL Gusen I) 

USHMM Video Archiv - Story RG-60.2010, Tape 838

USHMM Video Archiv - Story RG-60.0125, Tape 153

USHMM Video Archiv - Story RG-60.2439, Tape 2272


Bibliografia:

Adamanis Franciszek: Referat prof. dr F. Adamanisa - Pyrogeny w płynach nieiniekcyjnych,  "Farmacja Polska", nr 6/1949  (str.  218-220)
Banaś Kornelia, Dziurok Adam: Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939–1956 w dokumentach, IPN seria „Dokumenty”, t. 8, Katowice 2003
Bidakowski Kazimierz, Wójcik Tadeusz: Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich, 1939-1945, Warszawa 1962
Bielerzewski Ludwik, ks.: Ksiądz nie zostaje sam. Wspomnienia, Poznań 1976
Brzozowski Janusz, o. SVD, dr: cykl Werbistowscy męczennicy okresu nazizmu, "Misjonarz - Miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów", nr 1, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 /2008 oraz nr 1, 2, 3, 4, 5 /2009
Carpi Aldo: Dziennik z Gusen, Wydawnictwo Replika, Poznań 2009
Capri - Dziennik z Gusen
Czypionka Teofil:  Generalna absolucja podczas masowego mordu,  Rycerz Niepokalanej,  styczeń 1949,  (str. 21-22)
Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. Obóz zagłady, Warszawa 1979
Dobosiewicz - Mauthausen/Gusen. Obóz zagłady
Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. Poezja i pieśń więźniów, Warszawa 1983
Dobosiewicz - Mauthausen-Gusen. Poezja i pieśń więźniów.
Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. Samoobrona i konspiracja, Warszawa 1980
Dobosiewicz - Mauthausen/Gusen. Samoobrona i konspiracja.
Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen. W obronie życia i ludzkiej godności, Warszawa 2000
Dobosiewicz - Mauthausen-Gusen. W obronie życia i ludzkiej godności
Dobosiewicz Stanisław: Mauthausen-Gusen, Warszawa 1985
Dobosiewicz Stanisław: Vernichtungslager Gusen. Mauthausen-Studien, Band 5. Wien 2007
Dobosiewicz - Vernichtungslager Gusen. Mauthausen-Studien Band 5.
Dom Spotkań z Historią: Ocaleni z Mauthausen, Warszawa 2010
DSH - Ocaleni z Mauthausen. Historia mówiona.
Dubiel Antoni: Ze wspomnień chorego więźnia Neu Sustrum i Gusen, "Przegląd Lekarski"  1/1970 (str. 216-219)
Przegląd Lekarski nr 1/1970
Dziżyński Jan Franciszek: Poezja i pieśń więźniów obozu koncentracyjnego niemieckiego Gusen, Zebrzydowice 1998
Ewertowski Tomasz OMI: Ks. Józef Maksymiuk OMI. Przeżyłem obóz zagłady Mathausen-Gusen, Papieski Wydział Teologiczny, Poznań 1986
Gastpary Woldemar ks., prof.: Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część druga 1939-1945, ChAT Warszawa 1981
Gaziński Wacław: Wróg : pięć lat i jeden dzień w Dachau i Gusen, Poznań 2003
Generowicz Zbigniew: Prawda oskarża Niemcy hitlerowskie (3 lata obozu koncentracyjnego Oświęcim - Gusen, Poznań 1945

Gębik Władysław: Dla nas słońce nie zachodzi, Olsztyn 1985

Gębik Władysław: Droga do Polski. Pamiętniki nauczycieli, Warszawa 1962
Gębik Władysław: Z diabłami na ty, Gdańsk 1972

Gil Jan: Wspomnienia z obozów, Wydawnictwo Literackie 1981
Grzesiuk Stanislaw: Pięć lat kacetu, Warszawa 1982

Haunschmied Rudolf A., Mills Jan-Ruth, Witzany-Durda Siegi: St. Georgen - Gusen - Mauthausen. Concentration Camp Mauthausen Reconsidered,  2008

Haunschmied Rudolf A., Prinz Johann: Getta la pietra! Il lager di Gusen-Mauthausen, Mimesis, Milano 2008
Iwiński Józef: Walka o życie i godność ludzką w obozie koncentracyjnym Gusen w latach 1940-1942, Warszawa 1989 

IGiGP UJ: Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), Kraków 2011 

Jacewicz Wiktor ks., Woś Jan ks.: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, tom: 1, 2, 3, 4, 5, ATK Warszawa 1977
Junosza Wiktor: Podróż przez piekło, Paris 1946

Kazik Józef (red.): Pamiętamy : jednodniówka z okazji 40. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen w dniu 5. 5. 1945, Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1986
Kędryna Szymon, Szefer Andrzej: Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Zeszyty Naukowe - Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971
Kielich Wiktor: Schodami śmierci, Wydawnictwo NeoMedia, Warszawa 2011 

Kwartalnik "KARTA" nr40 /2004: Mauthausen-Gusen. Przejście przez śmierć.
Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Oskarżamy! : materiały do historii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Nr 1. - Katowice : ZBoWiD, 1961
Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Oskarżamy! : materiały do historii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Nr 2. - Katowice : ZBoWiD, 1967

Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Oskarżamy! : materiały do historii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, Nr 3. - Katowice : ZBoWiD, 1968
Klub Mauthausen-Gusen, Katowice: Pamiętamy: jednodniówka wydana z okazji XXII - lecia oswobodzenia obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, ZBOWiD, Katowice 1967
Klub Mauthausen-Gusen, Poznań: Od Fortu VII do Gusen, Poznań 2000

Koszewski Marian: Pamięć. Wspomnienia więźnia Gestapo, Kościan 2003
Krukowski Stefan: Nad pięknym modrym Dunajem, Warszawa 1966

Ławrynowicz Kazimierz: Przewodnik turystyczno-historyczny po miejscach pamięci i męczeństwa Polaków w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, Warszawa 2007

Łuczak Agnieszka, Pietrowicz Aleksandra: Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941)/ Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Großpolen (1939–1941), IPN, Poznań 2009

Markiewicz Józef: Wspomnienia lekarza z MauthausenGusen, "Przegląd Lekarski" 1/1965 (str. 144-148)
Mozor Karol, Wrzoł Józef: Ksiądz prałat dr Ludwik Wrzoł w służbie Bogu i Ojczyźnie, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, 2005
Murasiewicz Tadeusz: Trudno zapomnieć. Pamiętniki nauczycieli , Warszawa 1962
Myczkowski Adam: Poprzez Dachau do Mauthausen-Gusen, Kraków 1947(?)

Nogaj Stanisław: Gusen. Pamiętnik dziennikarza cz.I, II, III, Katowice-Chorzów 1945


Orski Marek: Ostatnie dni obozu Mauthausen-Gusen, Gdańsk 2005
Orski Marek: Gusen 2004 - The Past and the Present, Gdańsk 2004

Orski Marek: Będzie Muzeum w Gusen, "Przeszłość i Pamięć", Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Nr 3-4/2003 (str. 64-68)
Ostrowski Tadeusz: Więźniowie, czapki zdjąć!, Kraków 1945

Osuchowski Jerzy: Zagazowanie jeńców radzieckich w Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1970 (str. 219-220)
Osuchowski Jerzy: Zagazowanie więźniów z bloku 24 w Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1969 (str. 177-181)

Osuchowski Jerzy: Gusen – przedsionek piekła, Warszawa 1961

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, praca zbiorowa: Studia nad dziejami obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce, Oświęcim 2011
Pająk Irena: Mogiła więźniów w Steyr, "Pro Memoria", Biuletyn Informacyjny nr 21, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, czerwiec 2004 (str. 83-87)
Pielorz Józef ks. OMI: Martyrologium polskich oblatów 1939–1945, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2007
Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu: Obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen w 50-lecie oswobodzenia, Wiedeń 1995
Przeczek Gustaw: Kamienna Golgota, Czeski Cieszyn 1948
Przeczek Gustaw: Serce na kolczastych drutach: Wiersze z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, nakł. własny 1946
 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa: Człowiek człowiekowi. Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939-1945. KL Mauthausen/Gusen, Warszawa 2009 (katalog z wystawy)
 
Sadowski Józef: Mówi nr 31806 : wspomnienia więźnia obozu koncentracyjnego w Mauthausen i kaźni komunistycznych w PRL, Warszawa 1999
Signorelli Angelo: A Gusen il mio nome è diventato un numero, ANED 1995
Ścisło Józef: Świat musi osądzić. Wspomnienia więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 1969
Pomniki barbarzyństwa: Oświęcim, Oranienburg-Sachsenhausen, Mathausen-Gusen , tajne wydawnictwo w kraju 1943
Timofiejew Grzegorz: Człowiek jest nagi, Łódź 1960
Timofiejew Grzegorz: Wysoki płomień, Warszawa 1946
Walczak Marian: Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1995
Walkowiak Ludwik, ks.: Dwa fronty. Wspomnienia więźnia II wojny światowej,  Poznań 1998

Wantuła Andrzej: Z doliny cienia śmierci, London 1947
Wardzyńska Maria: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Monografie IPN, Warszawa 2009

Wesełucha Piotr: Niemcy. Wspomnienia z Działdowa, Dachau i Mauthausen-Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1967 (str. 192-196)
Wesełucha Piotr: Obłęd czy metoda. Refleksje poobozowe, "Przegląd Lekarski" 1/1969 (str. 181-183)
Wesełucha Piotr: Obóz jako eksperyment psychiatryczny, "Przegląd Lekarski" 1/1970 (str. 242-246)
Wlazlowski Zbigniew: Gruźlica płuc i postępowanie z chorymi na gruźlicę w obozie koncentracyjnym Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1968 (str. 98-101)
Wlazłowski Zbigniew: Lekarze polscy w obozowym ruchu oporu w Gusen, "Przegląd Lekarski"  1/1969 (str. 92-95)
Wlazlowski Zbigniew: Przez kamieniołomy i kolczasty drut, Kraków 1974

Wlazlowski Zbigniew: Szpital "Revier" w niemieckim obozie koncentracyjnym w Gusen, ilustrowany dodatek "Głosu Wielkopolskiego", Poznań 1947
Wlazlowski Zbigniew: Szpital w obozie koncentracyjnym Gusen, "Przegląd Lekarski" 1/1967 (str. 112-121)
Wlazlowski Zbigniew: Wspomnienia z Gusen 1940-1945, rękopis w zbiorach ZniO
Wnuk Włodzimierz: Byłem z wami, Warszawa 1972

Zalewski Stanisław: Wydarzenia i znaki czasu z lat 1939-1945, Warszawa 2002

Załachowski Feliks: Gusen - obóz śmierci, Poznań 1946

Zarachowicz Władysław: "Nas nie pożarły płomienie", Bellona 1991

Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej (dodatek comiesięczny Rzeczypospolitej Polskiej) nr 6/8, listopad-grudzień 1943
Znamirowski Franciszek Julian: Pamiętamy. Nigdy więcej obozów koncentracyjnych, Canada 1971
Żmij Józef: Nad szarym Dunajem, "Ilustrowany Kurier Polski" nr 74/75, 29.03.1961 i 30.03.1961 

 

Audio: 

Pieśni obozowe. Mauthausen / Gusen, XV-720 Veriton 

 

 
Joomla School Template by Joomlashack
School Joomla Templates and Joomla Tutorials