KL Mauthausen (Stammlager)
Położony 4 km na wschod od KL Gusen był obóz macierzysty (Stammlager) KL Mauthausen.Struktura organizacyjna obozowego SS oraz system organizacyjny więźniów fukncyjnych (całego kompleksu KL Mauthausen). Schematy według opracowania Mariana Sławińskiego, więźnia KL Gusen.

LagerSS_structure
Struktura organizacyjna obozowego SS


System_funkcyjnych
System organizacyjny więźniów funkcyjnych