Rekonstrukcje KL Gusen I

 

N-W camp corner_near the crematorium
Zachodni naro¿nik obozu w pobli¿u krematorium
Entrance to the crematorium
Wej¶cie do krematorium od strony po³udniowej
The crematorium chamber
Wnêtrze krematorium
The crematorium chamber
Wnêtrze krematorium
The crematorium hallway
Korytarz w krematorium
 
The camp kitchen building (before 1941)
Kuchnia obozowa (stan przed 1941)
 
Steinbrecher
M³yn do kruszenia granitu - kamienio³om Kastenhofen, tu¿ ponad terenem obozowym
  
View from the N-E corner
Wschodni naro¿nik obozu. Za wie¿± wartownicz±, kuchnia obozowa
  


Dusk view of the camp
Widok obozu o zmroku

Block interior
Wnêtrze baraku
 
Bunks
Prycze
  
Block interior
Wnêtrze baraku
  
Block interior
Wnêtrze baraku (1940 - 41)
 
Block interior
Wnetrze baraku
 
Häftlingsrevier Zone
Block 27 i 28 - tzw. Häftlingsrevier
  
Block 27 - Häftlingsrevier
Block 27 - Häftlingsrevier
   
Main camp road (view from the roll-call square)
Droga obozowa (pomiêdzy blokiem 4 i 5)
    
Transversal camp road (beside Waschraum)
Poprzeczna uliczka wzd³u¿ ³a¼ni obozowych
     
Camp kitchen
Kuchnia obozowa
  
Inside the Revier zone
Dziedziniec rewiru obozowegoKommando Rüstung (Hallen)
Przyobozowe hale produkcyjne - Kommando Rüstung Steyr-Daimler-Puch AGBlock 6
Block 6 - widok od strony placu apelowegoSide Gate (S-E part of the stone wall)
Brama boczna (tu¿ przy kuchni obozowej), prowadz±ca bezpo¶rednio do strefy zak³adów Steyra